Tietosuojaseloste

Päivitetty 21.06.2020

1. Rekisterinpitäjät

  • Taito-Maaria Oy (Y-tunnus: 1866708-1) Metsokankaantie 5, 90420 OULU
  • Kukka-Maaria Ky (Y-tunnus: 0460224-4) Kajaanintie 50, 90220 Oulu
  • kukkamaaria.info@gmail.com

2. Rekisterinpitäjän edustaja

Riitta Karjula

3. Rekisterin pitämisen tarkoitus

Rekisterissämme on verkkokauppamme kautta tilauksen tehneet henkilöt sekä tilauksen saajat. Henkilötietoja käsitellään lainsäädännön sallimissa rajoissa asiakkuuden ja tilausten hoitamiseen.

4. Rekisterin sisältämät tiedot

  • Tilaajan etu- ja sukunimi
  • Tilaajan osoite
  • Tilaajan puhelinnumero
  • Tilaajan sähköpostiosoite
  • Kukkien saajan etu- ja sukunimi
  • Kukkien saajan osoite -Kukkien saajan puhelinnumero
  • Ostotapahtuma ja asiointitiedot

5. Rekisterin säilytys

Asiakasrekisteri säilytetään sähköisesti sekä paperisena, molemmat suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta. Paperiset tiedot hävitämme tietyn väliajoin asianmukaisesti. Ainoastaan yrityksen työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin henkilötietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

6. Säännönmukainen tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

7. Tietosuojalausunnon

muuttaminen Taito-Maaria Oy ja Kukka-Maaria Ky pidättävät oikeuden muuttaa tätä lainsuojalausuntoa.